Personale

Personale

 

Læge i Almen Medicin, Kristian Egersgaard

Født i Fredericia i 1963. Gift med Annette Junge Egersgård
Vi har 2 voksne børn som begge bor i Aarhus. Sofie er sygeplejerske i vores klinik og Frederik  – er medicinstuderende i Aarhus University

Jeg selv er uddannet læge fra Odense Universitet i 1989
Siden flere ansættelser på sygehusene i Fredericia og Kolding indtil 1996, hvor jeg har været ansat på ortopædkirurgisk, organkirurgisk, gynækologisk, medicinsk og anæstesiologisk afdeling. 3 af stillingerne har været 1 årige introduktionsstillinger
Derefter blev jeg ansat i en kursusstilling på Viborg Sygehus og opnåede min speciallægeanerkendelse herfra i 1998
Herefter var jeg 1 år i praksis i Fredericia og Agerbæk

 

 

pernille

 Læge i Almen Medicin, Pernille Brandt

Uddannet som praktiserende læge i 2015. Bosiddende i Middelfart.  Færdiguddannet som læge fra Odense Universitet i 2004.
Fast som vikar i vores klinik siden dec. 2018

 

Anette
Sygeplejerske Annette Junge Egersgård 

Uddannet sygeplejerske i 1984
Sygehusansættelse indtil 1995 på Fredericia Sygehus på bl.a. kirurgisk og medicinsk afdeling samt skadestuen
Fra 1995 ansat i lægepraksis

Jeg fungerer nu som Praksis Manager i Lægehuset Østerstrand

 

 

Annette Granhøj
Sekretær Annette Granhøj
Jeg er ansat i praksis siden april 2018
Jeg er uddannet lægesekretær og har tidligere været ansat i Sygehus Lillebælt Kolding, hvor jeg kommer fra Organkirurgisk Afdeling
2 
Sygeplejerske Sofie Junge Egersgård
Jeg bor i Aarhus og er uddannet sygeplejerske i 2014 fra VIA University College i Aarhus. Jeg har arbejdet på neurologisk afdeling på Aarhus Universitets hospital. Det seneste år som koordinator. Jeg er nu fastansat i Lægeklinikken Østerstrand med speciale i diabetes.
image1
Sygeplejerske Janne Heidemann
Jeg er uddannet sygeplejerske i Århus i 1999
Jeg har en bred sygeplejefaglig baggrund med ansættelser i forskellige kirurgiske sengeafdelinger, hjemmesygeplejen og på medicinske ambulatorier. I de seneste år har jeg særligt arbejdet med lungemedicinske sygdomme, fx astma, KOL og allergi
Ansat siden marts 2017
 
Læge Maja Christiansen
Jeg er  Fase 3 læge – hvilket betyder at jeg i 2019 er færdiguddannet speciallæge i almen medicin. Jeg er ansat i lægehuset Østerstrand i et år fra 1/3-2018.

Klinikken deltager i uddannelse af kommende praktiserende læger, og det kan forekomme, at du tilbydes at blive vurderet af en af disse læger efter aftale