Vaccine mod lungebetændelse/pneumokokvaccine

Pneumokokvaccine

Den 22. april 2020 træder et tilbud i kraft om gratis vaccination med den 23-valente pneumokokvaccine til en række risikogrupper, som i forvejen har tilskud til den pågældende vaccine. Når det gratis program træder i kraft, bortfalder tilskuddet, dog med undtagelse af gruppen af personer med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) med en FEV1 på mindre end 40 %, som ikke i første omgang bliver omfattet af det gratis tilbud, medmindre de er 65 år eller ældre.

Den 23-valente pneumokokvaccine beskytter mod 23 typer af pneumokokbakterier, som kan være anledning til lungebetændelse, meningitis og blodforgiftning. Risikogrupperne har en højere risiko for at blive alvorligt syge af pneumokokker, enten på grund af deres alder, eller fordi de har en anden sygdom i forvejen.

I første omgang gælder tilbuddet om gratis vaccination mod pneumokokker for nedenstående grupper efter en konkret lægelig vurdering:

 1. Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder.
 2. Personer, der er fyldt 65 år, med
  1. kronisk lungesygdom
  2. hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  3. diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
  4. kronisk leversygdom
  5. kronisk nyresygdom.
 3. Personer, som er fyldt 2 år, med
  1. manglende eller dysfunktion af milten
  2. påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  3. medfødt eller erhvervet immundefekt
  4. liquorlækage
  5. tidligere invasiv pneumokoksygdom
  6. Cochlear implantation.
  7. udført stamcelletransplantation
  8. udført organtransplantation.
 4. Personer under 18 år med
  1. cyanotiske hjertesgydomme
  2. hjerteinsufficiens
  3. palliativ operation for hjertesygdom
  4. hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
  5. kronisk lungelidelse (f. eks. cystisk fibrose)
  6. hypodynamisk respirationsinsufficiens
  7. nefrotisk syndrom
  8. immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.
 1. Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokok sygdom.

Det forventes, at tilbuddet udvides til efteråret til alle, der er fyldt 65 år, og til personer under 65 år i særlig risiko for pneumokoksygdom.

Grupperne fremgår af Bekendtgørelse om gratis pneumokokvaccination til visse persongrupper, og Sundhedsstyrelsen vil, i forbindelse med at tilbuddet træder i kraft, udstede en vejledning, der specificerer ovenstående risikogrupper.

Den 13-valente konjugerede pneumokokvaccine

Se beskrivelse af vaccinen hos Statens Serum Institut: Pneumokokvaccine 13-valent 

I forbindelse med, at et gratis vaccinationsprogram med den 23-valente pneumokokvaccine træder i kraft den 22. april 2020, er Sundhedsstyrelsen gået i gang med at revurdere, hvilke grupper der fortsat skal have klausuleret tilskud til den 13-valente vaccine. Indtil denne vurdering er afsluttet, kan nedenstående grupper fortsat få tilskud.

Personer med:

 • Udført/planlagt splenektomi, organtransplantation eller cochleaimplantation
 • Manglende miltfunktion (fx efter stråling)
 • Likvorlækage
 • Tidligere invasiv pneumokoksygdom
 • Immunsuppression (fx ved hiv-infektion eller lymfom)
 • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) over 65 år eller ved FEV1 på mindre end 40 % af forventet
 • Hjerteinsufficens (hjertesvigt) over 65 år
 • Kronisk hjertesygdom over 65 år (eksklusiv personer med hypertension)
 • Diabetes mellitus over 65 år
 • Kronisk nyresygdom over 65 år
 • Kronisk leversygdom over 65 år
 • Astma over 65 år
 • Kronisk bronkitis over 65 år

Personer under 18 år med:

 • Cyanotiske hjertesygdomme
 • Hjerteinsufficiens
 • Palliativ operation for hjertesygdom
 • Hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
 • Kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose)
 • Hypodynamisk respirationsinsufficiens
 • Nefrotisk syndrom
 • Immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

 

 

Tilhører du en af risikogrupperne, eller er du i tvivl, og ønsker du at blive vaccineret, kontakt da klinikken for at aftale en tid på 7593060

 

Venlig hilsen

Lægehuset Østerstrand