Kursus

Kursus og videreuddannelse:

Kursus 2018:

Den døende pt.

Den diagnostiske udfordring

Børneundersøgelsen

Klyngerne- hvordan får og bruger vi data

Den ældre pt.

Kursus 2017:

Den diagnostiske udfordring i almen praksis – struktureret efteruddannelse

Svimmelhed og træthed

Valg af rette undersøgelser

Rationel diagnostik

Geriatrisk perspektiv

Onkologisk perspektiv

Funktionelle lidelser


 

mand